bang-ron-hoi-truong-55
Happy New Year 2020 ~~~~~~ Happy New Year 2020  ~~~~~~  Happy New Year 2020 ~~~~~~ Happy New Year 2020~~~~~~ Happy New Year 2020
home Trang chủ » Tin tức » Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 04 Năm Học 2019-2020

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 04 Năm Học 2019-2020

Cập nhật: 26 Tháng Chín 2019 3:06:33 CH

KẾT QUẢ THI ĐUA VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY TUẦN 04 NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI SÁNG


DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM TUẦN 04 KHỐI SÁNG.pdf

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY TUẦN 04 KHỐI SÁNG.pdf 

KHỐI CHIỀU

TỔNG HỢP THI ĐUA TUÀN 04 K HỐI CHIỀU.pdf

DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM TUẦN 04 KHỐI CHIỀU.pdf

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY TUẦN 4 KHỐI CHIỀU.pdf 

Tổng hợp: Vũ Hà
Đăng bài: Lê Thảo
Quay trở lại


© Trường THPT Xuân Đỉnh - Xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.
Theo giấy phép bản quyền Trường THPT Xuân Đỉnh
Thiết kể bởi : Lê Đình Thắng cựu học sinh khóa K45. Email : DinhThang90@Gmail.com - Ym : DinhThang121290