bang-ron-hoi-truong-55
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019 ~~~~~~~~~ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019 ~~~~~~~~~~~~ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019
home Trang chủ » Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch công tác trong tuần 06 (NH: 2018-2019)
Từ ngày 17-09 đến ngày 23-09-2018
Lịch công tác trong tuần 05 (NH: 2018-2019)
Từ ngày 10/09 đến ngày 16/09/2018
Lịch công tác trong tuần 03 (NH 2018-2019)
Từ ngày 27-08 đến ngày 02-09-2018
Lịch công tác trong tuần 02 (NH: 2018-2019)
Từ ngày 20-08 đến ngày 26-08-2018
Lịch công tác trong tuần 01 (NH: 2018-2019)
Từ ngày 13/08 đến ngày 19/08/2018
Lịch công tác trong tuần 51 (NH: 2017-2018)
Từ ngày 30-07 đến ngày 05/08/2018
Lịch công tác trong tuần 45 (NH: 2017-2018)
Từ ngày 18-06 đến ngày 24-06-2018
Lịch công tác trong tuần 42 (NH: 2017-2018)
Từ ngày 28-05 đến ngày 03-06-2018
© Trường THPT Xuân Đỉnh - Xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.
Theo giấy phép bản quyền Trường THPT Xuân Đỉnh
Thiết kể bởi : Lê Đình Thắng cựu học sinh khóa K45. Email : DinhThang90@Gmail.com - Ym : DinhThang121290