bang-ron-hoi-truong-55
VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT KHANG TRANG HIỆN ĐẠI ~~~~~~TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021  ~~~~~~ TĂNG GẦN 200 CHỈ TIÊU  ~~~~~~THÊM 3 LỚP ~~~~~~ TUYỂN SINH 2 LỚP LIÊN KẾT QUỐC TẾ  ~~~~~~TUYỂN SINH TOÀN THÀNH PHỐ  ~~~~~~ VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT KHANG TRANG HIỆN ĐẠI ~~~~~~TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021  ~~~~~~ TĂNG GẦN 200 CHỈ TIÊU  ~~~~~~THÊM 3 LỚP ~~~~~~ TUYỂN SINH 2 LỚP LIÊN KẾT QUỐC TẾ  ~~~~~~TUYỂN SINH TOÀN THÀNH PHỐ
home Trang chủ » Học Sinh Thi Đua
Học Sinh Thi Đua
Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 21 Năm Học 2019-2020
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 21 năm học 2019-2020
Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 18-19 Năm Học 2019-2020
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 18+19 năm học 2019-2020
Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 11 Năm Học 2019-2020
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 11 năm học 2019-2020
Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 10 Năm Học 2019-2020
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 10 năm học 2019-2020
Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 09 Năm Học 2019-2020
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 09 năm học 2019-2020
Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 08 Năm Học 2019-2020
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 08 năm học 2019-2020
Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 07 Năm Học 2019-2020
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 07 năm học 2019-2020
Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 06 Năm Học 2019-2020
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 06 năm học 2019-2020
Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 05 Năm Học 2019-2020
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 05 năm học 2019-2020
Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 04 Năm Học 2019-2020
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 04 năm học 2019-2020
Trang: 12
© Trường THPT Xuân Đỉnh - Xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.
Theo giấy phép bản quyền Trường THPT Xuân Đỉnh
Thiết kể bởi : Lê Đình Thắng cựu học sinh khóa K45. Email : DinhThang90@Gmail.com - Ym : DinhThang121290