bang-ron-hoi-truong-55
VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT KHANG TRANG HIỆN ĐẠI ~~~~~~TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021  ~~~~~~ TĂNG GẦN 200 CHỈ TIÊU  ~~~~~~THÊM 3 LỚP ~~~~~~ TUYỂN SINH 2 LỚP LIÊN KẾT QUỐC TẾ  ~~~~~~TUYỂN SINH TOÀN THÀNH PHỐ  ~~~~~~ VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT KHANG TRANG HIỆN ĐẠI ~~~~~~TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021  ~~~~~~ TĂNG GẦN 200 CHỈ TIÊU  ~~~~~~THÊM 3 LỚP ~~~~~~ TUYỂN SINH 2 LỚP LIÊN KẾT QUỐC TẾ  ~~~~~~TUYỂN SINH TOÀN THÀNH PHỐ
home Trang chủ » Hoạt động giáo dục nhà trường » Kế hoạch ôn tập trực tuyến và Học trên truyền hình

Kế hoạch ôn tập trực tuyến và Học trên truyền hình

Cập nhật: 10 Tháng Ba 2020 1:14:14 CH

xSỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH

––––––––––

Số: /KH-THPTXĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

triển khai thử nghiệm hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh khối 11,12; Học tập theo Chương trình học trên truyền hình– Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

 

Thực hiện công văn số 677/SGD&ĐT-GDPT ngày 6/3/2020 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội; thông báo về việc học tập trên truyền hình ngày 9/3/2020 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, trường THPT Xuân Đỉnh triển khai việc thử nghiệm hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh khối 11,12; học tập theo Chương trình học trên truyền hình– Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện công tác đổi mới hình thức dạy học, nhằm hỗ trợ học sinh trường THPT Xuân Đỉnh ôn tập hiệu quả các môn học khối 11,12 năm học 2019-2020.

- Ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào quản lý, dạy học, sử dụng hiệu quả hệ thống học tập trực tuyến (Hanoistudy tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn)

- Nâng cao ý thức tự giác của học sinh trong việc tự học, tự rèn luyện.

2. Yêu cầu

- 100% học sinh lớp 11,12 hoàn thành nội dung triển khai theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, của nhà trường, tham gia tích cực, có chất lượng vào hoạt động học tập, hoàn thành đúng thời gian (trước 12h ngày 11/3/2020).

- 100% học sinh lớp 12 tham gia học tập Chương trình học trên truyền hình phát sóng tuần từ 09/3/2020 đến 14/3/2020 - kênh 1 – Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- 100% giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các bộ phận chuyên môn của nhà trường theo dõi, đôn đốc học sinh.

II. NỘI DUNG

1. Cấp tài khoản cho học sinh

- Nhà trường thực hiện xuất danh sách học sinh kèm mã định danh trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành GDDT tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn, khởi tạo tài khoản cho tất cả học sinh lớp 11,12 đang học tại trường.

- Mỗi học sinh có 1 tài khoản và mật khẩu dùng để đăng nhập vào hệ thống ôn tập trực tuyến. Học sinh đăng nhập vào theo tài khoản được cấp và hoàn thành toàn bộ nội dung ôn tập (8 môn) trước 12h ngày 11/3/2020.

2. Nội dung các bài ôn tập trực tuyến

- Học sinh ôn tập bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trên hệ thống Hanoistudy.

- Ngân hàng câu hỏi ôn tập trực tuyến gồm 08 môn học (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh) dành cho học sinh khối 11 và 12. Mỗi môn bao gồm các bài ôn tập theo kiến thức từng bài, từng chương, học kỳ 1, học kỳ 2, ôn tập theo chương, ôn tập chung.

3. Chương trình học trên truyền hình

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức sản xuất và phát sóng Chương trình học trên truyền hình  các môn học năm học 2019 – 2020 dành cho học sinh lớp 9 và 12 nhằm giúp học sinh trên địa bàn Thành phố ôn luyện và học tập.

Các bài giảng truyền hình là các bài tiếp nối trong chương trình lớp 9 và lớp 12 năm học 2019 - 2020 do các giáo viên giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao giảng dạy sẽ góp phần củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh trước các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2019 – 2020. Đối với lớp 12 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

Lịch phát sóng tuần từ 09/3/2020 đến 14/3/2020 Chương trình học trên truyền hình sẽ được phát sóng trên kênh 1 – Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (file đính kèm).

4. Quản lý, theo dõi, báo cáo

- Nhà trường triển khai kế hoạch tới toàn thể giáo viên, các bộ phận chuyên môn, phân cấp theo dõi, quản lý (theo hướng dẫn của đc Hồng).

- Thực hiện cập nhật các thông tin học tập của học sinh hàng ngày (các ngày 9/3, 10/3, 12h ngày 11/3 từ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, bộ phận giáo vụ).

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo kết quả theo dõi học sinh hàng ngày, báo cáo các giải pháp đã thực hiện, việc trao đổi nhắc nhở học sinh.

- Giáo viên bộ môn báo cáo kết quả học tập của học sinh lớp mình giảng dạy, tập hợp thông tin về nhóm trưởng, tổ trưởng, báo cáo việc học tập bộ môn của học sinh hàng ngày.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh – PHT lập kế hoạch, theo dõi, báo cáo Sở Giáo dục. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng thực hiện công tác chuyên môn (lập tài khoản cho học sinh, hướng dẫn GVCN, GVBM vào hệ thống để theo dõi đôn đốc học sinh, cập nhật thông tin hàng ngày từ hệ thống, từ báo cáo của GVCN, tổ, nhóm chuyên môn).

2. Giao nhóm Truyền thông (đồng chí Lê Thị Thảo) thông báo kế hoạch ôn tập của Sở, của trường trên website, trên zalo THPT Xuân Đỉnh tới toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh, thông báo bằng tin nhắn trên sổ liên lạc điện tử tới toàn thể cha mẹ học sinh (đồng chí Vi Văn Thắng).

3. Giao Giáo viên chủ nhiệm triển khai cụ thể tới học sinh lớp mình chủ nhiệm, báo cáo kết quả theo dõi học sinh hàng ngày. Giao Giáo viên bộ môn theo dõi, đôn đốc báo cáo kết quả học tập của học sinh lớp mình giảng dạy, tập hợp thông tin về nhóm trưởng, tổ trưởng, báo cáo việc học tập bộ môn của học sinh hàng ngày.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời cho đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng để giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT Hà Nội (để b/c);

- Các t chuyên môn (để thực hiện)

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

Lê Ngọc Hoa

 


Quay trở lại


© Trường THPT Xuân Đỉnh - Xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.
Theo giấy phép bản quyền Trường THPT Xuân Đỉnh
Thiết kể bởi : Lê Đình Thắng cựu học sinh khóa K45. Email : DinhThang90@Gmail.com - Ym : DinhThang121290